Kako osigurati plasman goveda?

U dvorani gospićkog KIC-a danas je LAG-a Lika održao nastavak radionice vezane uz temu  „Uspostava proizvođačke organizacije u sektoru govedarstva na području Like“. Okupljenim predstavnicima jedinica lokalne samouprave, HPA i uzgajivačima goveda obratio se Tomislav Kovačević, voditelj LAG-a Lika navodeći kako je svrha ovih prezentacija i radionica   informiranje proizvođača o prednostima udruživanja u proizvođačku organizaciju. Na  predavanju su se okupili  uzgajivači s područja Donjeg Lapca, Plaškog, Plitvičkih jezera, Saborskog, Udbine, Vrhovina, Rakovice i Gračaca.

Detalje o uspostavi proizvođačke organizacije s područja govedarstva prezentirala je Ivana Starčević, stručna suradnica LAG-a Lika  za pripremu projekata.  Na predavanju je pojašnjeno tko može biti član proizvođačke organizacije, što takva asocijacija donosi članovima, a  pojasnila je i primjere proizvođačkih organizacija u RH. Budući je plasman proizvoda i dalje krucijalni problem u hrvatskom agraru osnivanje proizvođačke organizacije i prijava na natječaj za Mjeru 9: „Uspostava proizvođačkih organizacija i poslovanja“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.  načini su  na koji bi se  trebao riješiti problem plasmana uzgojenih goveda na području Like.

Nastavak ispod oglasa

L.O.