U zadnje vrijeme pažnju mještana Općine Perušić zaokuplja mogućnost  zbrinjavanja, odnosno skladištenja obrade grita      (opasnog otpada)  na području njihove općine. Pogotovo zabrinjava  činjenica da bi to bilo udaljeno 30-50 metara od ciglane u kojoj bi se po želji investitora trebao prerađivati otpad grita. Takva je investicija navodno trebala biti na području općine Obrovac, što nije uspjelo  budući su se stanovnici Općine Obrovac tome oštro suprostavili te bi po nekima lokacija u Perušiću poslužila samo za deponiranje opasnog  otpada, a ne i za neke proizvodne pogone. Navodno se radi o otpadu koji se sada nalazi na području Općine Obrovac.

Kako doznajemo zabrinuti mještani općine Perušić negoduju te navodno za taj projekt nije izrađena niti  Studija utjecaja na okoliš. Napominju da je pravno upitno iz tog razloga što u Urbanističkom planu naselje Perušić izričito ne dopušta proizvodnju koja sadrži kancerogene i tokstične otpade. Radi se o navodno 40 000 tona godišnje otpada koji su svrstani u kategorije koje sadrže mutagene, toksične, kancerogene, nadražujuće, otrovne i oksidirajuće tvari. Kako saznajemo nezadovoljni građani su o tome zatražili odgovor od  predsjednika Vlade RH, predsjednika države te Ministarstva zaštite okoliša i energetike. U svakom slučaju zanimljiva priča, a zanimljivo je  i tko je taj koji bi oazu zdrave prirode i zraka, netaknutog okoliša  kakva je Ličko-senjska županija pokušao uništiti sa jednim ovakvim projektom. Svi se duboko nadaju da Ličko-senjska županija koja je prostorno najveća neće biti poligon za takve eksperimente koji sadrže tvari opasne po život i zdravlje ljudi, a što bi imalo dalekosežne posljedice na turistički sektor na koji se velikim djelom oslanja Ličko-senjska županija.

L.O.