Grad Senj u svojem je Proračunu za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. osigurao sredstva za kapitalne donacije sufinanciranja projekata župa Sveti Juraj i Krasno.
Tako je za Župu Sv. Antuna Padovanskog u Krasnu osigurano 150.000,00 kuna kapitalne donacije za sufinanciranja izrade idejnoga, glavnoga i izvedbenoga projekta uređenja Svetišta Majke Božje od Krasna.
Za Župu Sv. Juraj Mučenik iz Svetoga Jurja osiguran je iznos od 120.000,00 kuna kapitalne donacije za sufinanciranje obnove zvona na župnoj crkvi, uređenje unutrašnjosti crkve i izgradnje kapelice na mjesnom groblju.
U prigodi dodjele kapitalnih donacija župama gradonačelnik grada Senja Sanjin Rukavina susreo se s crkvenim predstojnicima spomenutih župa – s dekanom Senjskog dekanata i župnikom Svetoga Jurja preč. Silviom Milinom te preč. Stjepanom Zebom, župnikom iz Krasna.
GS