Ugledna tvrtka „Pelikan Consult“ autor je dokumenta „Strategija razvoja općine Karlobag 2015.-2020.“.  Uzimajući u obzir  povijesne, demografske, kulturološke, klimatske, reljefne i ostale posebnosti ovog područja, proglašenje zaštićenog područja Parka prirode Velebit u mnogome je  uvjetovalo razvojna ograničenja  zbog  zakonske regulative primarno usmjerene na zaštitu vrsta i staništa te očuvanje jedinstvenosti svjetskog rezervata biosfere.  Opasnosti koje nose klimatske promjene su prepoznate na razini europskih i nacionalnih razvojnih politika, stoga su njihove preporuke da se regionalne i lokalne razvojne strategije prilagode ili integriraju s klimatskim politikama. Imajući u vidu posebnost i značaj ovog područja, Strategija razvoja Općine Karlobag u potpunosti je usklađena s važećim klimatskim politikama koje sadrže dvije ključne skupine mjera: adaptaciju/prilagodbu i mitigaciju/ublažavanje. Adaptaciju čine aktivnosti prilagodbe očito neminovnom procesu globalnog zatopljenja kroz izgradnju klimatski otporne infrastrukture i to s posebnim naglaskom na zelenu infrastrukturu. Mjere mitigacije se odnose na ublažavanje pojave, odnosno, smanjivanje zagađenja, energetsku učinkovitost i općenito na različite načine suzbijanja uzročnika rasta globalne temperature. Sve su gospodarske aktivnosti i smjernice predviđene ovim strateškim dokumentom, u većoj ili manjoj mjeri, upotpunjene klimatskim politikama koje predstavljaju horizontalne mjere razvoja. Strategija razvoja Općine Karlobag prepoznaje i vrjednuje okruženje, uvjete života stanovništva te pruža inovativan pogled na postojeća razvojna ograničenja pretvorivši ih iz nedostatka u prednost.  Takav, održiv razvoj područja Općine Karlobag  vezan je uz prilagodbu infrastukture klimatskim promjenama te povećanje kvalitete života i sigurnosti stanovništvu općine i gostima, zatim transformaciju gospodarskih aktivnosti i izgradnju održivog gospodarstva. Sve ovo prati  podizanje razine svijesti lokalnih dionika za jačanje klimatske otpornosti i samoodrživosti na području Općine Karlobag. Jedna od budućih zadaća ove općine svakako je i  stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja, izgradnja  održivog turizma ,  gospodarstva usmjerenog na primjenu zelenih tehnologija i energetske učinkovitosti i u konačnici jačanje društvene infrastrukture. Većina ovih strateških osnova rješavat će se u samome Karlobagu, ali i uz pomoć dionika poput  LAG-a Lika, Ličko-senjske županija, sektorska Ministarstva te međunarodnih čimbenika, pri čemu će Karlobag  razvijati  projekte i financirati ih iz europskih razvojnih te drugih fondova.

L.O. / M.S.