U Općinskoj vijećnici Karlobag održano je danas Javno izlaganje o prijedlogu dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Cesarica-Plitka Draga. Podsjećamo kako je Javni uvid u ove dokumente građanima općine Karlobag omogućen do 3. svibnja upisom u knjigu primjedbi, upisom u zapisnik Javnog izlaganja ili dostavom putem pošte u zadanom roku.

Na jučer održanoj sjednici Općinskog vijeća karlobag donijeta je  Odluka o   sufinanciranju odvoza otpadnih voda. Na taj način stanovnici Općine Karlobag, odnosno vlasnici stambenih objekata na području Općine Karlobag koji za odvodnju otpadnih voda iz svojih kućanstava koriste septičke jame imaju pravo na sufinanciranje troškova odvoza otpadnih voda u visini od 50% od ukupnog iznosa računa. Komunalno poduzeće koje vrši uslugu odvoza za razliku ukupnog iznosa sufinanciranja ispostaviti će fakturu Općini Karlobag. Novčana sredstva za sufinanciranje odvoza otpadnih voda osigurat  će se iz proračuna  Općine Karlobag. Ne treba zaboraviti kako je Općina Karlobag do sada sufinacirala i odvoz pitke vode u naseljima u okolici Karlobaga koja još uvijek nemaju vodovodnu mrežu, a u ljetnim mjesecima povremeno imaju problema s vodo opskrbom.

L.O.