Lika ceste imaju novog predsjednika Uprave-generalnog direktora Milana Kolića koji je izabran na čelo ovog društva. Skupštini Lika cesta bilo je predloženo nekoliko kandidata među kojima je Milan Kolić koji je dobio nadpolovičnu većinu glasova udjeličara. Kolić je do sada obavljao poslove u Lika cestama kao pomoćnik direktora te se može ustvrditi da na ovu odgovornu funkciju dolazi spreman, ne samo za to što dolazi iz sustava već i zato što  po pitanju obrazovanja ima stručne reference za taj posao. Između ostalog diplomirao je Nadzor i korporativno upravljanje te je na Sveučilištu u Zagrebu, Ekonomskom fakultetu dobio certifikat za program stručnog usavršavanja i učinkovitog upravljanja.  Kolićev zadatak je preispitati sve ugovorne obveze te kako je i sam rekao, racionalizirati poslovanje i pokušati poboljšati status radnika.

Kadrovi Gospića, Otočca i Brinja pokazuju snagu Ličko-senjske županije

Da se priprema vrlo ozbiljna organizacija u radu firme govori i podatak da je za predsjednicu Nadzornog odbora izabrana Josipa Pavlović, možda široj javnosti nepoznata, ali u Brinju  poznata kao vrlo uspješnu žena, fakultetski obrazovana, koja uspješno vodi komunalno poduzeće u Brinju. Zajedno s njom u Upravi društva je i  ing. prometa Ivan Kotvica, što nam daje za naznaku da se otvara mogućnost mladim stručnim ljudima da se dokažu te da dobiju svoju šansu.

L.O.