Čini se kako će se ove godine tradicionalno kolinje u Lici zakomplicirati pojavom zloglasne afriček kuge koja se pojavila u Srbiji i BiH. Ministarstvo poljoprivrede izdalo je vrlo stroga pravila u postupanju sa svinjama radi prevencije pojave ove bolesti kako ne bi došlo do epidemije širih razmjera.

Najavljuju se kako će se za sva gospodarstva koja ne udovoljavaju minimalnim bio-sigurnosnim uvjetima odrediti provedba mjere zabrane stavljanja u promet živih svinja na cjelokupnom teritoriju Hrvatske. Iznimno, klanje životinja na vlastitom gospodarstvu te premještanje živih svinja bit će dozvoljeno samo ako prije toga ovlaštena veterinarska organizacija provede klinički pregled životinja na gospodarstvu u skladu s uputom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane. Klinički pregled nije potrebno provoditi ako se žive svinje otpremaju s gospodarstva izravno na klanje u odobreni objekt – stoji u naredbama Ministarstva, što pojednostavljeno znači da je strogo zabranjeno klanje obavljati u vlastitom dvorištu bez pregleda veterinara, ali i za samo premještanje svinja trebat će posebna dozvola, osim ako se premještaju izravno u ovlaštenu klaonicu.
Direktor Veterinarske stanice Gospić dr.vet.med. Tomislav Rukavina izvjestio nas je kako iz resornog Ministarstva još nisu dobili nikakve naputke, ali prema prvim saznanjima svinje se kod kuće neće smjeti klati bez veterinarskog pregleda. Kako afrička svinjska kuga napada i divlje svinje, i lovci moraju biti na oprezu, ali su dobili i posebne ovlasti oko odstrela divljih svinja. Zbog uredbe Ministarstva bit će sretni i ratari koji tvrde da je populacija divljih svinja naglo narasla, što dokazuju velikim štetama na svojim usjevima.

M. S.