Nenad Janković zamj.gradonačelnika grada Otočca

Ponukani pisanjem pojedinih portala o prometnom redarstvu Grada Otočca pod naslovima: „Nezakonita naplata kazni za parkiranje?….“, „Znakovi za parkiranje se skidaju ali tko će građanima vratiti novac“ te „Da li će građanima biti vraćen novac od navodno nezakonito naplaćenih kazni“, dužni smo se javnosti i građanima grada Otočca obratiti i odgovoriti na neistine i LAŽI iznesene u objavama, kazao je zamjenik gradonačelnika Otočca Nenad Janković.
Dodao je da takve objave unose pomutnju među građane i stvaraju kaos sa ciljem diskreditacije i omalovažavanja osoba i cijelog projekta uređenja parkiranja vozila u centru Grada.
„Osnovom toga, podsjećamo da je Grad Otočac 12. travnja 2016. godine počeo sa uređenjem postojećih parkirališta i to osvježenjem i obnovom horizontalne i vertikalne signalizacije, a cijeli projekt „Prometnog redarstva“ započeo je 19. svibnja 2016. Obuhvat prometnog redarstva je uži urbani centar grada, sa ciljem uvođenja reda u parkiranje vozila, a ne kažnjavanje. Ovo osobito iz razloga što se u centru grada nalaze javne ustanove i tvrtke koje moraju biti dostupne svim građanima, a osobito starijim i invalidnim osobama. Konačni cilj projekta Prometnog redarstva je uvođenje naplate parkiranja vozila u središtu grada koje već postoji u gradovima Ličko-senjske županije Senju, Novalji i Gospiću, a da ne spominjemo gotovo sve gradove u RH u kojima postoji naplata parkiranja i prometno redarstvo. Ovaj konačni cilj u gradu smo odgodili radi postupnog privikavanja naših građana kao zadnju fazu projekta, a za što su potrebni i drugi preduvjeti koje je potrebno urediti. Za ovo prijelazno i postupno privikavanje stavljene su i table obavijesti sa ograničenjem parkiranja na dva sata, a koje prometno redarstvo nije u svom radu postupalo i primjenjivalo, već su isključivo bile obavijesnog karaktera na savjest kulture vozača u prometu. S obzirom na to, a i iz drugih tehničkih razloga, su ovih dana uklonjene takve natpisne table. U prva dva mjeseca rada prometni redar je samo opominjao i dijelio opomene vozačima koji su nepropisno parkirali svoja vozila da se priviknu u pridržavanje prometnog i zakonitog reda. Nakon toga vremena prometno redarstvo Grada Otočca počelo je kažnjavati sve nesavjesne vozače koji su činili prekršaje po odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Do 09.09.2016. god. izdano je ukupno 352 upozorenja i izdano 56 novčanih kazni / obavijesti o počinjenom prekršaju zbog nepropisnog parkiranja, kazao je Janković.
Cijeli projekt prometnog redarstva bio prezentiran i prihvaćen na gradskom vijeću Grada, Vijeću za prevenciju Grada Otočca i građani su bili o istom obaviješteni putem medija i to Hrvatskog radio Otočca u vijestima od 12.4.2016. godine u više navrata i ostalim portalima. Za obavljanje rada prometnog redarstva stvoreni su svi zakonski i tehnički preduvjeti pa je tako dobivena suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, PU Ličko-senjske, sklopljen ugovor za korištenje sustava „Pazigrad“ sa tvrtkom RI-ING iz Rijeke, dobiveni potrebni certifikati od Ministarstva unutarnjih poslova, a prometni redar završio potrebno usavršavanje u Policijskoj akademiji u Zagrebu. Prometno redarstvo Grada Otočca je do sada, primjenjujući zakonske propise, kažnjavalo isključivo vozače vozila koji su činili prekršaje nepropisnog zaustavljana i parkiranja vozila. Niti jedna kazna nije izrečena za parkiranje vozila duže od dva sata, a niti je uvedena naplata parkiranja. S obzirom na neistine i laži, iznesene u objavama portala inDIREKTNO, a osobito o nekakvoj nezakonitoj naplati kazni i da li će građanima biti vraćen novac, dužni smo se obratiti građanima da ne nasjedaju na ovakve provokacije i pomutnje autora ovih tekstova i onoga tko stoji iza njih. Sve je u skladu sa zakonskim propisima i prometno redarstvo će i nadalje vršiti svoju funkciju. Sa efektima uvođenja reda u parkiranje vozila do sada smo zadovoljni jer je polučio rezultate. Nema selektivnog kažnjavanja i protekcije za nikoga, svi su jednaki u postupanju. Savjesnim građanima i drugim ljudima dobre volje – sudionicima u prometu – ovakvo uvođenje reda u parkiranje vozila u gradu ni prije nije predstavljalo problem, a svima drugima služi da se uče i poštuju red kojeg u našem gradu ima i bit će. Onim građanima koji su nasjeli ili su upućeni na provokacije da su se nezakonito naplaćivale kazne i da se novac mora vratiti upućujemo da se obrate onima koji s njima manipuliraju da im vrate novac. Kakvo je kazneno djelo širenje dezinformacija i pozivanje građana da ne poštuju red i zakon ? Autori takvih tekstova bi se trebali zapitati što čine i rade. Na koncu kakve su to osobe koje se time bave i ako se već bave takvim pisanjem, trebali bi biti stručni i profesionalni u svom poslu pa istražiti i pitati kao novinari, u svom Gradu Otočcu, kakva je problematika i problemi i prikupiti činjenice za cjelovito objavljivanje informacija. Takvima to očito nije cilj, kaže Janković.
Podsjetio je da se građani pridržavaju odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, da prometno redarstvo u Gradu Otočcu radi sve u skladu sa propisima i Zakonom i da će i dalje raditi savjesno svoj posao, a sve kazne će biti izrečene i naplaćivane.
Dražen Prša