Grad Gospić i poduzeće „Komunalac“ javili su se na javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodijelilo je Gradu Gospiću sredstva za nabavku komunalne opreme i strojeva za održavanje javnih površina naselja.

Na ovaj način „Komunalac“ stječe pretpostavke da bi vršio ujednačavanje usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području svih naselja Gospića. Projekt pridonosi znatnom poboljšanju i ujednačavanju kvalitete obavljanja komunalne usluge održavanja javnih površina. Provedbom projektnih aktivnosti doprinosi se boljem obavljanju i pružanju komunalnih usluga te podizanju razine kvalitete života ruralnih područja.

Ukupna vrijednost  nabavljene opreme iznosi 250.000 kuna, od čega su sredstva Grada Gospića 186.000 kuna, a sredstva resornog Ministarstva 64.000 kn. Direktor trgovačkog društva „Komunalac“ Gospić d.o.o. Milan Mataija u razgovoru ističe kako se na ovaj način nastavlja kompletiranje radnih strojeva i opreme  koja je inače neophodna za veću učinkovitost njihovog rada. „Komunalac“ će kroz svoj redovan rad financirati održavanje nove opreme: tri motokultivatora, tri rotacione kopačice, tri prikolice, dva malčera, rotacione kose, tri komada snježnih freza, dvije čeone kose sa utezima, daska za snijeg, dvije rotacione četke i prskalice za motokultivator.

Djelatnici i tehnika Komunalca već su danima angažirani i u park-šumi Jasikovac. U tijeku su 2. i 3. faza radova u kojima će se postaviti novi elektro-kablovi, optika, gromobrani, vodovod…

M.S.