Komunalac i Gacka dva imena, jedno srce

dir. Marina Legčević

Od 01. siječnja „Komunalac“ se razdvojio na dva poduzeća, odnosno izdvojio je dio svojih djelatnosti u poduzeće „Gacka“ d.o.o. koje se do sada bavilo slatkovodnim ribarstvom. Novom reorganizacijom Komunalac se nastavlja baviti svojom djelatnošću javne vodoopskrbe i javne odvodnje a što je uvjetovano skorašnjom regionalizacijom vodovoda, za što se otvara vruće političko pitanje gdje će biti sjedište vodoopskrbnog područja za Gospić, Otočac, Senj… Po nekim sadašnjim političkim promišljanjima sa „viših„ instanci, najvjerovatnije bi centar opskrbnog područja bio Rijeka.

Poslovi poduzeća „Gacka“ d.o.o. uz slatkovodno ribarstvo, objedinit će čišćenje ulica, održavanje javnih površina, održavanja i čišćenje groblja, uređivanje javnih površina, ukope, upravljanje tržnicama, zimsku službu, za što je raspoređeno 32 radnika. U tijeku je sistematizacija radnih mjesta koja bi trebala biti gotova do kraja ožujka a time bi se i ponudili novi ugovori. Kad je riječ o Gacki, od Fonda za zaštitu okoliša traži se jedno vozilo sa svom opremom, kante za sva domaćinstva, setove za odvojeno prikupljanje otpada, komposteri, tako da bi imali kompletnu opremu za odvojeno sakupljanje otpada, jer je od 2015. godine to zakonska obveza. Ostaje da se još vidi da li će se graditi reciklažno dvorište.

Nastavak ispod oglasa

„ ja ću, za sada, iako je obavljeno razdvajanje na dva poduzeća ostati direktor za oba poduzeća, iako je riječ o velikom obimu poslova. Ovim nam se nameće potreba zapošljavanja novih radnika, tako da računamo sa četiri pripravnice koje smo primili da nam ostanu na obavljanju realno iskazanih potreba. U Komunalcu je kadrovska struktura bolja nego li u Gacki, gdje je puno radnika sa osnovnom školom, pola je nekvalificiranih radnika, ali takvi su poslovi koji se moraju obavljati. Ovom podjelom na dva poduzeća, građani ne mogu dobiti povećanu efikasnost obavljanja radova, ali će zalaganjem radnika, njihovom susretljivošću, razmatranjem reklamacija, dobivanjem informacijama o problemima koji muče građane poslovanje biti kompletnije i sadržajnije.“.

Kad je riječ o „novoj“ tržnici, dir. Marina Legčević kaže da se reakcije različite. Učinjena su poboljšanja na tržnici, poboljšana je rasvjeta, u planu je uređenje prilaza, asfaltiranje, u unutrašnjosti paviljona mladi umjetnici grafitima će „ukrasiti“ prostor, kako bi prostor dobio živosti. Korisnicima smo dali upite, odnosno zahtjeve na kojem bi mjestu željeli imati svoj štand, na temelju čega bi sklopili ugovore. Cijena placarine je 25 kuna po kvadratu, tako da jedna „kocka“ od četiri metra je 100 kn. Kad je riječ o čišćenju grada, dir. Legčević kaže da čine sve kako bi grad bio čist, tako da slijede dodatna poboljšanja.

Prema EU idemo sa projektom kanalizacije uz rijeku Gacku od izvorišta, preko Sinca, Čovića, Ličkog Lešća, Prozora, Vivoza, Šumećice, Poljičke ulice, rješavanje mulja, izrada projekata završetka kanalizacije Biškupljak, vodovod do poslovne zone, transportni cjevovod Umac – Švica 3,5 km, oko izvorišta imamo u planu postavljanje bio pročistača dok se riješi kanalizacija, rješavanje kanalizacije u Fortičkoj ulici, rješavanje vodovoda u Brlogu (Brlog plac), vodovod u Poljicima (Marković strana) čiji je projekt predan kod Ministarstva regionalnog razvoja za financiranje.

„ naši potrošači preko internet stranice bit će obaviješteni o uvjetima korištenja usluga, moći će davati svoje komentare, postavljati pitanja, omogućit ćemo im predaju očitanja brojila putem web stranice, što će na obostrano zadovoljstvo poboljšati zajedničko poslovanje“ – kazala je dir. Marina Legčević.

Dražen Prša