U sklopu projekta Kompas okončana je u Otočcu prva Konferencija pod geslom “Tvoja budućnost – tvoja odgovornost”. Okupila je mlade iz sedam županija: Brodsko – posavska, Bjelovarsko – bilogorska, Karlovačka, Ličko – senjska, Dubrovačka, Splitsko – dalmatinska i Grad Zagreb. 

U sklopu Konferencije predstavljeni su rezultati istraživanja o stavovima mladih o zapošljavanju i samozapošljavanju koje je provedeno u svibnju ove godine. Teme o kojima je bilo govora su europske i nacionalne politike mladih, društveno poduzetništvo, mjere aktivne politike zapošljavanja i medijski trening.

U sklopu projekta Kompas slijede jednodnevne konferencije u sedam županija, a prva na redu je u Karlovcu 24. listopada ove godine gdje će sudionici imati priliku na temelju nacrta općih problema sudjelovati u kreiranju smjernica i mjera za Nacionalnu strategiju za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih u RH.

L.O.