Foto: Grad Novalja

U Gradskoj knjižnici u Novalji jučer je održana Konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća Grada Novalje.

Konstituiranju Gradskog vijeća prisustvovali su svi novoizabrani vijećnici te su položili svečanu prisegu, a za predsjednika Gradskog vijeća na prijedlog HDZ-a i HSS-a jednoglasno je izabran Matej Guščić.

Novoizabrani predsjednik zahvalio se na ukazanom povjerenju te čestitao vijećnicima na izboru kao i gradonačelniku Ivanu Dabu te rekao kako se raduje budućoj suradnji i radu u Gradskom vijeću za napredak Grada Novalje. Za potpredsjednika Gradskog vijeća iz reda predstavničke većine izabran je Aleksij Škunca, a za potpredsjednicu Gradskog vijeća iz reda oporbe izabrana je Vesna Šonje Allena.

Izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća prethodio je izbor Komisije za izbor i imenovanje, a nakraju sjednice izabrani su članovi Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost. Gradonačelnik Ivan Dabo čestitao je novoizabranim vijećnicima.

L.O.