Konstituirano Gradsko vijeće Grada Senja

U Senju je održana konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća Grada Senja. Senjsko Gradsko vijeće broji ukupno 15 vijećnika, a u ovom novom četverogodišnjem mandatu čini ga osam vijećnika iz koalicije stranaka HDZ – HSP AS – HSU – Reformisti, tri vijećnika Kandidacijske liste grupe birača, dva vijećnika iz stranke HBS i dva vijećnika koalicije stranaka HNS Liberalni demokrati, SDP, HSLS.

Konstituiranju Gradskog vijeća prisustvovali su svi novoizabrani vijećnici te položili prisegu, a za predsjednika Gradskog vijeća Senja, na prijedlog vladajuće koalicije HDZ- HSP AS – HSU – Reformisti, većinom glasova je izabran Željko Tomljanović (HDZ) dok je za zamjenicu predsjednika Gradskog vijeća, na prijedlog vladajuće koalicije, također većinom glasova izabrana Rosanda Bilović ( HDZ ), a za potpredsjednika Vijeća iz redova oporbe, na prijedlog HBS, izabran je Ivan Tomljanović.

“Zahvaljujem se na podršci kolegama vijećnicima, te također svim građanima koji su izašli na izbore. Nadam se da ćemo ostvariti kvalitetnu i konstruktivnu suradnju, a sve za dobrobit grada Senja“, rekao je novoizabrani predsjednik Gradskog vijeća Željko Tomljanović.

Prisegu je položio novoizabrani gradonačelnik Sanjin Rukavina kao i njegov zamjenik Jurica Tomljanović.
Gradonačelnik je čestitao novoizabranim vijećnicima kratko se obrativši: „ Hvala vam na časti koju ste mi iskazali i obvezi koju ste mi dali. U svoje osobno ime pozivam vas sve na suradnju. Sve prijedloge koji budu dobri, kvalitetni i razvojni za ovaj Grad prihvatit ću i razvijati zajedno sa svima vama bez obzira kojoj političkoj opciji pripadate.“

I.Ž./L.O.