Konstituirano novo Gradsko vijeće Grada Senja

U Senju je održana konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća Grada Senja. Senjsko Gradsko vijeće broji ukupno 13 vijećnika, a u ovom novom četverogodišnjem mandatu čini ga osam vijećnika iz koalicije stranaka HDZ – HBS – HSS, tri vijećnika stranke LIPO, te po jedan vijećnik stranke SDP i Kandidacijske grupe birača.

Konstituiranju Gradskog vijeća prisustvovali su svi novoizabrani vijećnici te položili prisegu, a za predsjednika Gradskog vijeća Senja, na prijedlog vladajuće koalicije HDZ- HBS – HSS, jednoglasno je izabran Željko Tomljanović (HDZ) dok je za zamjenika predsjednika Gradskog vijeća, na prijedlog vladajuće koalicije, jednoglasno izabran Vice Nekić, a za potpredsjednika Vijeća iz redova oporbe, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, izabran je Dean Orlić.

Nastavak ispod oglasa

“Zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i koristim priliku čestitati svim vijećnicima u novom sazivu Gradskog vijeća Grada Senja. Vjerujem da su svi ovdje prisutni vijećnici svjesni svoje odgovornosti  prema građanima koji su ih izabrali. Bez obzira na eventualno različite stavove rasprave ne bi smjele biti destruktivne već usmjerene ka zajedničkim vrijednosnim ciljevima stoga ću u svakom slučaju uvažavati i mišljenja oporbenih vijećnika te poticati korektnu i kulturnu raspravu pri kojoj svi trebamo biti svjesni odgovornosti prema građanima koje zastupamo. Zbog toga još jednom pozivam sve vijećnike na konstruktivnu raspravu i suradnju na dobrobit svih građana grada Senja.“

Prisegu je položio novoizabrani gradonačelnik Jurica Tomljanović.

Gradonačelnik je čestitao novoizabranim vijećnicima kratko se obrativši: „ Nadam se da će novi saziv Gradskog vijeća Grada Senja biti konstruktivan i da će donositi važne odluke na dobrobit građana grada Senja. Stoga svima skupa želim plodonosan rad u Gradskom vijeću u nadi i uvjerenju da će se odluke donijete na Gradskom vijeću provoditi u djelo.“

L.O./Grad Senj