U Lovincu je održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Lovinac kojom je  predsjedao Vlatko Duvnjak, koji je između ostalog podnio izviješće o rezultatima lokalnih izbora. Rekao je da u Općini Lovinac kandidirana jedna lista HDZ-HSS a na zajedničkoj listi za Općinsko vijeće bilo je 11 kandidata.

Svečanoj sjednici nazočio je općinski načelnik Hrvoje Račić i njegov zamjenik Danijel Jurjević. Nakon izabira odbora za imenovanje, u sastavu Dolores Krema, Mica Dragičević i Petar Jager obavljen je i izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Općinskog vijeća. Za predsjednika Općinskog vijeća Lovinca izabran je Josip Vrkljan (HDZ) te za potpredsjednicu Anđelka Sekulić (HSS).

Josip Vrkljan
Josip Vrkljan

Zahvaljujući na izabiru za predsjednika Općinskog vijeća Josip Vrkljan je rekao da je svjestan odgovornosti koja je pred njim i vjećnicima te da će u svakom slučaju biti korektiv u radu općinskih čelnika, no da će im biti jedan zajednički cilj, raditi na dobrobiti općine Lovinac.

U Općinsko vijeće Lovinca izabrani su: Vlatko Duvnjak(HDZ), Snježana Rupčić(HSS),Josip Vrkljan(HDZ), Ljilja Pavelić(HDZ), Petar Jagar(HDZ), Milan Markovinović(HDZ), Ante Prpić(HDZ), Mica Dragičević(HSS), Anđelka Sekulić(HSS), Dolores Krema(HDZ) i Milan Krpan(HSS).

Načelnik Općine Lovinac Hrvoje Račić čestitao je izabranim vijećnicima, pozvao ih na  suradnju te istaknuo da računa na konstruktivan rad, prvenstveno na realizaciji zaplaniranih projekata koji će pridonijeti kvalitetnom razvoju Općine. Izdvojio je da u Općinskom proračunu nema nikakvih poremećaja, financijski općina stoji stabilno, bez ikakvih opterećenja, što svekoliko otvara mogućnosti za kvalitetan razvoj brojnih aktivnosti od kojih su neke već i u realizaciji. Naglasio je da očekuje od općinskih vijećnika da stvore takve uvjete da osim njih općinom upravljaju i sami građani, te da se odgovorno i savjesno u zajedništvu odradi ono što je zacrtano u razvojnim programima.

Dražen Prša