Nakon što je LAG LIKA 25. ožujka 2019. godine raspisao LAG Natječaj za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020., od 26. travnja 2019., u LAG-u LIKA kreće zaprimanje prijava na ovaj Natječaj.

Prijave se na adresu LAG-a LIKA zaprimaju od 26. travnja 2019., a najkasnije do 28. lipnja 2019.

Podsjećamo, na LAG Natječaj se mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave; trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javne ustanove neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola; udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije); vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo pri čemu je intenzitet potpore po korisniku:

  • do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu (Karlobag, Plitvička Jezera, Rakovica, Gospić, Senj);
  • do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Lovinac, Perušić, Udbina, Vrhovine).

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Detaljnije informacije o natječaju kao i svu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Lag Lika

LAG LIKA