Krši li Karlo Starčević zakon i je li njegovo ponašanje prema gradu moralno?

Mnogi sebi postavljaju pitanje je li moralno da gradonačelnici i načelnici bilo kojeg grada u njemu stoluju, a porez plaćaju u nekim drugim gradovima?!?  Najbolji primjer tako nečemu je borac za pravdu Karlo Starčević.

Prema nama dostupnim informacijama postoje dvije firme koje se vežu za ime aktualnog gradonačelnika Gospića Karla Starčevića. Jedna je Ličanka- proizvodnja pića d.o.o. koja je registrirana na Novoselija bb,  Donje Pazarište i gdje su odgovorne osobe Karlo Starčević kao direktor te Manda Starčević kao prokurist. Bode u oči, ukoliko je informacija točna da je  Karlo Starčević  direktor spomenute firme te u direktnom sukobu interesa o čemu već postoji pravorijek Povjerenstva o sukobu interesa. Ono je naložilo Karlu Starčeviću da prenese svoja upravljačka prava na treću osobu što je on u prvotnom postupku odbio. Dakle, borac za pravdu barem za sada svjesno krši zakone Republike Hrvatske  na koje se često poziva.

Drugi zanimljiv slučaj je Pivovara Ličanka d.o.o. u kojoj je direktorica Antonija Starčević, a prokurist Karlo Starčević. Građani grada Gospića moraju znati da je ta firma registrirana u Zagrebu, da joj je prokurist odnosno odgovorna osoba, tj. osoba koja rukovodi firmom Karlo Starčević, gradonačelnik Grada Gospića, a porez plaća u  Zagrebu. Mnogi postavljaju  pitanje je li moralno držati lekcije svima i čini li to iz razloga da bi prikrio ovakve moralno upitne radnje. Zamislite npr. da Bandić ima svoju firmu, da joj je on direktor i da joj je sjedište u Gospiću. Vjerojatno bi ga mediji razapeli zbog takvih amoralnih stvari.

U četvrtak smo poslali upit gradonačelniku Starčeviću, no do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovor na pitanja: 

Je li, i ako je, kad je prenio upravljačka prava nad svojim firmama na povjerenika kako nalaže Zakon RH?

Treba li gradonačelnik koji vodi ovaj grad kao primjer svim drugima imati sve firme registrirane u Gospiću i ovdje plaćati porez, a znamo da je jedna dvije koje vodi registrirana u Zagrebu?

L.O.