Krumpira k’o u priči

Ovih dana berba krumpira posvuda u Lici doseže vrhunac. Uzgajivači su zadovoljni urodom i kvalitetom ovog ličkog brenda. Berba krumpira ove je sezone poseban razlog za zadovoljstvo na područjima s nadmorskim visinama iznad 900 metara. Ove fotografije stižu s Velebita, načinjene su na polju u Baškim Oštarijama. Krumpir je odlično rodio, a mnogi gomolji teži su od kilograma. Jedan čak kilogram i 650 grama! Ponuda prati i potražnju pa se ove godine vrhunski lički krumpir posvuda prodaje po 3 kune za kilogram.

H.J.