U OŠ „Anž Frankopan“ u Kosinju danas je u okviru nacionalne kampanje „Čitaj mi“ obilježen Međunarodni dan darivanja knjiga. Prikupljanje slikovnica održano je pod geslom „Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj.“ Svrha ovog dana je potaknuti djecu i odrasle da drugoj djeci daruju knjigu ili slikovnicu. U akciju su se uključili učenici i djelatnici škole na način da su donirali rabljene, ali neoštećene i potpuno nove slikovnice. Dio će se donirati djeci predškolske dobi, a dio će ostati u fundusu školske knjižnice. Prema UNICEF-ovom istraživanju od prije desetak godina, oko 2000 djece u dobi do tri godine u RH nije imalo niti jednu slikovnicu.

„Čitaj mi“ je prva nacionalna kampanja za promicanje čitanja naglas djeci od rođenja, a pokrenuta je 2013. godine povodom Europske godine čitanja naglas.
Cilj je poticati roditelje i druge odrasle da s čitanjem naglas djetetu započnu već od njegova rođenja, kako bi čitanje postalo dijelom svakodnevnog ugodnog druženja djece i roditelja, te kako bi se stvorila posebna emocionalna veza između djeteta i odrasle osobe koja mu čita.
Cilj je i da se roditelji potaknu da s djecom dolaze u lokalnu knjižnicu kako bi ona zavoljela čitanje. I za kraj geslo ove male (velike) škole:„Ne možemo svi činiti velika djela, ali možemo mala s velikom ljubavlju.“

L. O./A.F.