Župan ličko-senjski Darko Milinović danas je povukao gotovo sve točke sa dnevnog reda Županijske skupštine. Nazvali smo župana Milinovića koji nije htio komentirati i obrazlagati povlačenje točaka već je samo dodao da se volovi vežu za rogove, a ljudi za riječ i da ne zna kome smeta usklađivanje statuta ustanova sa zakonom.

 „Napominjem da sam  sve točke dnevnog reda dogovorio sa predsjednikom Skupštine Marijanom Kustićem“, kazao je kratko je Milinović.

L.O.