“Lički SDP želi da Jovanović odlučuje u ime građana naše županije”

Priopćenje Kluba vijećnika  HDZ-HSS-HSP-HSP AS- HSU. 

Dužni smo izvijestiti javnost Ličko-senjske županije da je prilikom izglasavanja potpore referendumu  građanske inicijative „U ime obitelji“  SDP s koalicijskim partnerima napustio sjednicu Županijske skupštine.

Nastavak ispod oglasa

Vrijeme totalitarizma je prošlo kada ljudi nisu smjeli izraziti svoje uvjerenje. Naime, za gospodina Zrinskog je potpuno demokratski kada Vlada RH javno snima spot „Protiv“, a smatra nedemokratskim kada većina u Skupštini želi poduprijeti inicijativu „U ime obitelji“ da je brak zajednica žene i muškarca. Za njega je nažalost vrhunac demokracije kada Jovanović može snimiti spot „Protiv“ i pozivati građane da glasaju protiv.

Pa g. Zrinski, Županijska skupština ne slaže se s tim vašim stavom da ste vi i Jovanović povlaštene persone.

Sramotno je da napustite sjednicu Županijske skupštine koja je imala 24 točke dnevnog reda, od toga 23 su se ticale gospodarskih tema što dokazuje da vas apsolutno nije briga za gospodarstvo Ličko-senjske županije, a to je razumljivo budući da nemate odgovora zašto sadašnja vlast u širokom luku zaobilazi Ličko-senjsku županiju što je vidljivo po izostanku investicija na području naše župnije sa nacionalne razine, a takvu politiku vi podržavate.

Građani ove županije ne plaćaju vas za te sramne poteze.

Imate pravo protiviti se definiciji braka kao zajednice žene i muškarca kao što i imate pravo zagovarati da se homoseksualne zajednice izjednače s brakom, čemu se mi protivimo, ali o tome će odlučiti građani.

I na kraju, Klub vijećnika  HDZ-HSS-HSP-HSP AS- HSU smatra da vi i Jovanović ne možete imati veća prava od onih koji smatraju da je brak zajednica žene i muškarca.

I zato još jednom pozivamo građane, izađite na referendum i zaokružite ZA.

     U ime Kluba vijećnika:

      Darko Milinović- HDZ

      Danijel Ropuš- HSS

        Željko Nekić-HSP AS

          Berislav Gržanić- HSP

            Ivan Bižanović-HSU