U Sali za sastanke Ličko-senjske županije održan je danas kolegij gradonačelnika i načelnika Općina na temu „Investicijska ulaganja u Ličko-senjskoj županiji“. Govoreći o brojnim planiranim, ali i sadašnjim projektima, župan  Ernest Petry izdvojio je neke.

-Unatrag tri mjeseca održali smo mnoštvo sastanaka i obilazaka terena. Tada i danas zacrtat ćemo neke smjernice koje će nam trasirati dio aktivnosti do konca ove godine. Već smo krenuli s mnoštvom prijedloga i projekata prema resornim Ministarstvima, a vidjeli gdje može pomoći Županija, Gradovi i Općine. U stalnim smo kontaktima pa smo već locirali mnoštvo projekata koje treba realizirati, a sve sa ciljem nastavka realizacije i izgradnje novih objekata neophodnih za gospodarski razvoj naše županije. Aglomeracija i vodo-opskrba od ključnog su značenja za ovu županiju. Vlada RH je izgradnju HES Kosinj i HE Senj 2. već proglasila strateškim kapitalnim ulaganjima, a oba projekt rade se na prostoru naše županije.

Načelnik Općine Plitvička Jezera Ante Kovač i ja bili smo zajedno u Hrvatskim vodama. Na području te općine je od vitalne važnosti aglomeracija koja je već započela. Potpisali smo mnoge ugovore, „zaigrali“ mnoge projekte. S Gradom Gospićem smo puno toga postigli kroz mnoge fondove. Ovih dana je to realizacija Centra za nadarene učenike, dok je unatrag nekoliko mjeseci Gospić realizirao mnoštvo infrastrukturnih projekata, izgrađene su nove šetnice, poučne staze i vidikovci. U Novalji smo zaključili Ugovore vezane uz izgradnju i sanaciju mnogih ulica, gradi se nova luka u Žigljenu te luka u Novalji. U Općini Perušić je u tijeku toliko investicija da ih je teško i nabrojati. Od radova u samome mjestu Perušić, preko cijele općine pa do Kosinja i novih projekata HEP-a na sustavu HES Kosinj.

Na području Općine Donji Lapac održano je nekoliko sastanaka na kojima su bili i predstavnici Vlade RH. Osigurano je 4 milijuna kuna za izgradnju ceste prema lokalitetu Štrbački buk na rijeci Uni. To će puno značiti u turističkom smislu ovog dijela Like. S Općinom Udbina sam u kontaktu na dnevnoj bazi. Tamo su u realizaciji brojni infrastrukturni projekti u angažmanu Županije i same Općine.

Moram spomenuti i našu razvojnu agenciju LIRA. Pokrenuto je mnoštvo projekata, kreiraju se novi kako bi do 2027. godine iskoristili mnoga sredstva iz EU fondova. Ovaj je zahvat vrlo disperzivan i obuhvaća cijelu Ličko-senjsku županiju jer nam je cilj ulagati u sva mjesta, u sve Gradove i Općine, rekao je župan Petry i naglasio svoju nakanu da se  Ličko-senjska županija, kao i on osobno, ponašaju kao pouzdan partner.

-Radimo bez podjela po bilo kojoj osnovi. U narednom razdoblju ćemo nastaviti tako raditi jer je to najsigurniji način da bismo osigurali opstanak života na ovim prostorima. Kroz investicije i nove projekte. Nedavno sam imao niz sastanaka s Hrvatskim šumama na kojima sam tražio osiguravanje drvne sirovine za sve naše drvoprerađivače. Na području Općine Brinje pokrenuta je energana koja će višak energije pretvarati za grijanje  toplica. Karlobag je već počeo renovirati luku. Ovih dana su se intenzivirale pripreme za manifestaciju „Jesen u Lici“ na kojoj ste nam na određeni način svi vi partneri jer će iz cijele Ličko-senjske županije, ali i znatno šire, na toj priredbi nastupiti izlagači sa svojim proizvodima. Sve što sam sada  nabrojao su jedine prave i učinkovite demografske mjere s kojima ćemo zadržati i privući mlade ljude, zaključio je župan Ernest Petry.

Uz njega su na sastanku bili zamjenica Jasnu Orešković Brkljačić i Milan Uzelac te  pročelnica Odjela za gospodarstvo Ana Rukavina Stilinović. Na sastanku je bio i Nikola Plavec iz resora HEP-ovih obnovljivih izvori.

L.O.