Ličko-senjska županija prva u Hrvatskoj donijela proračun

0

Na današnjoj skupštini Ličko-senjske županije većinom glasova donijet je proračun Ličko-senjske županije za 2020. godinu. Ovo je prvi županijski proračun u Hrvatskoj koji je donijet te očito da za to postoje i dobri razlozi. Županija je iz svojih vlastitih prihoda osigurala više od 2,2 milijuna kuna za nove projekte. Zanimljivo je da su vijećnici Karla Starčevića i ovaj put htjeli opstruirati proračun i izazvati krizu jer nisu podržali proračun. Očito da za HSP vrijede dvostruki kriteriji, ali današnja skupština im je ponovno “podrezala krila” i dokazala da su njihove želje o destabilizaciji županije u debeloj manjini.

Novi programi

Oglas

Neki od novih programa su;

–          pomoć gradovima  i općinama 800 000 kn
–          projekt centra za  gospodarenje otpadom 665.000 kn
–          socijalna pomoć stanovništvu 100 000 kn
–          programske pomoći  u  zdravstvu  i kulturi 100 000 kn
–          za sport dodatnih 100 000 kn
–          obilježavanje značajnijih  događanja 100 000 kn
–          te su se prvi put našla sredstva za albansku nacionalnu manjinu 20 000 kn

Unatoč smanjenju prihoda poreznom reformom osigurana dodatna sredstva za razvoj

Karakteristika proračuna je da su smanjena izdvajanja za zaposlene u visini od 1.3 milijuna kuna, te su smanjeni materijalni rashodi za 400 tisuća kuna i pričuva za 430 tisuća. Budući da je županija novom poreznom reformnom izgubila preko milijun kuna ovo je svakako dokaz da se racionalnim upravljanjem može planirati razvoj županije kroz županijski proračun.

L.O.