Nakon nekoliko uobičajeno lažnih informacija koje su se pojavile u nekim lokalnim “medijima” zamolili smo stručne službe u Ličko-senjskoj županiji da nam odgovore je li istinit podatak da za poticaj u poljoprivredi županija izdvaja samo 160 tisuća kuna. Naravno, očekivali smo da taj podatak nije istinit jer čovjek bi trebao biti barem malo pismen da uzme Proračun pa da izračuna ulaganje u poljoprivredu iz proračuna Ličko-senjske županije.

A ta istina izgleda ovako:

Za bespovratne potpore razvoju poljoprivrede, eko proizvodnju i subvencioniranje kamata osigurano je  550 000 kn.

Pod stavkom za realizaciju projekata koji imaju direktan utjecaj na razvoj poljoprivrede i gospodarstva  osigurano je 360 000 kn te  za ostale programe koji imaju   utjecaj na razvoj poljoprivrede i gospodarstva  osigurano je 571 000 kn.

Sveukupno 1.481.000,00 kn.

Da zaključimo, Ličko-senjska županija za razvoj poljoprivrede kroz razne programe izdvaja četiri puta više sredstava nego Grad Gospić.

L.O.