U Ministarstvu turizma održano je potpisivanja ugovora sukladno Odluci Ministarstva turizma o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini. Potpisan je Ugovor o sufinanciranju Programa razvoja cikloturizma u Ličko-senjskoj županiji sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini, kojim je Ličko-senjskoj županiji dodjeljeno 350.000 kn bespovratne potpore Ministarstva turizma za provedbu toga Programa. Navedena potpora predstavlja ukupno 90% prihvatljivih troškova provedbe Programa razvoja cikloturizma u Ličko-senjskoj županiji, dok će preostalih 10% osigurati Ličko-senjska županija.

Cilj Projekta razvoja cikloturizma na području Ličko-senjske županije je unaprjeđenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda na području Ličko-senjske županije kao i poticanje rasta turističke potrošnje i povećanje zadovoljstva gostiju ponudom na destinaciji. Projekt obuhvaća izradu Operativnog plana razvoja cikloturizma Ličko-senjske županije kao i aktivnosti izrade karata, mobilne aplikacije i web stranice, promociju cikloturističke ponude Županije te turističku signalizaciju. Partneri Ličko-senjske županije na provedbi ovog projekta biti će Turistička zajednica Ličko-senjske županije i turističke zajednice jedinica lokalne samouprave.

L.O.