Kao klinci smo za 8. ožujka, Dan žena, dragom ženskinju iz svoje okolice brali i darivali visibabe, jaglace i mace. Taj se običaj donekle ukinuo od kada su visibabe i jaglaci proglašeni zaštićenim biljnim vrstama i zabranjeno ih je brati, a i mnogi se danas mršte na spomen toga dana smatrajući ga ostacima komunizma.
Ovih dana su doslovno buknule mace na vrbama i topolama, a pretproljetnoj rapsodiji ovih dana su se pridružile lijeske. Malo tko od nas obraća pažnju na skromne grmove koji su ovih dana dosegle kulminaciju cvata diljem Like. Dok na Velebitu suvereno vladaju snijeg i studen, lijeske su se u nižim predjelima okitile svojim resastim cvjetovima. Na vidiku nema insekata, ali zato ih oprašuju vjetrovi i uskoro najavljena kiša. Samo da sve ne upropaste mrazevi i ljetne suše jer su lješnjaci ukusan i ljekovit plod, jedan od mnogih simbola Like.

L. O.