U sklopu serijala radionica koje organizira Razvojna agencija Ličko-senjske županija (LIRA) u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije“ , nakon jučer održane radionice u Donjem Lapcu, za danas je najavljeno održavanje radionice u Vrhovinama. U Općinskoj vijećnici Vrhovine s početkom u 11 sati stručni tim LIRA-e definirat će glavne smjernice projekta sufinanciranog iz fonda Europske unije u okviru Poziva na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 „Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnosti i kohezije 2014.-2020.“.

H. J.