LIRA prijavila sedam projekata za energetsku obnovu u vrijednosti 24 mil. kuna

Razvojna agencija Ličko-senjske županije (LIRA) je u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ pripremila sedam projekata ukupne vrijednosti 23.741.120,62 kuna.

Od objave natječaja pa sve do konačnog roka za prijavu, potencijalni korisnici bili su u mogućnosti koristiti savjetodavnu pomoć prilikom samostalne izrade projekata ili koristiti stručnu pomoć LIRA-e za pripremu i prijavu projekata. Prijavljeni su projekti za energetsku obnovu  sedam zgrada: Osnovna škola S. S. Kranjčevića Senj, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, Osnovna škola Perušić, Osnovna škola Plitvička Jezera (Područna škola Smoljanac), Općina Brinje i Dom zdravlja Brinje, Matični ured Brinje, Dom zdravlja Gospić. Projekti se financiraju iz EU fonda za regionalni razvoj. Ovim pozivom podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

LIRA/L. O.