Općinsko izborno povjerenstvo Brinje objavilo je pravovaljane kandidacijske liste za načelnika Općine Brinje i Općinsko vijeće Općine Brinje.

Za načelnika Općine Brinje natječu se tri  kandidata:

-ZLATKO FUMIĆ, sa zamjenikom MILANOM KOLAKOM, dipl. ing. šum. – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)

-DAVOR VIČIĆ, dipl. ing., sa zamjenikom IVANOM VIČIĆEM –

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

-IVICA VUČETIĆ, sa zamjenicom TANJOM KRZNARIĆ –

HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS)

 

Za Općinsko vijeće  Brinja također su prihvaćene tri kandidacijske liste:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj liste: DAVOR VIČIĆ, dipl. ing.

-HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: ZLATKO FUMIĆ

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE –

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS -HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

Nositelj liste: MILAN MALJKOVIĆ.

A.M./L. O.