Poduzeće „Vegium“ iz Karlobaga osposobilo je i uredilo skijalište i sanjkalište na Baškim Oštarijama. U funkciji je i vučnica, obližnja pečenjara za okrjepu, cesta je prohodna, a parking osiguran.
Iskoristite „bijeli“ vikend i uživajte na zimskim sportskim terenima Baških Oštarija!

L.O.