Logopedski kabinet u Brinju

0

Udruga za pomoć djeci i mladima s posebnim potrebama „Postojim“ iz Zagreba u suradnji sa Dječjim vrtićem Tratinčica, a uz financijsku podršku Općine Brinje formirat će logopedski kabinet u Brinju za 2 logopedice i/ili rehabilitatora u kojem će se tijekom 2014. godine provoditi logopedska dijagnostika i terapija za djecu predškolskog i školskog uzrasta s područja Općine Brinje. Logopedski kabinet u Brinju je dio programa  „Pomoć djeci s teškoćama i podrška življenju u vlastitom domu“  koji udruga „Postojim“  provodi od 2011. godine. Ovaj program u najvećoj mjeri financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, a provodi se na području Ličko-senjske županije, u općinama Udbina, Lovinac, Plitvička Jezera, te u gradu Zagrebu. Budući da će Općina Brinje sufinancirati dolazak logopeda i rehabilitatora u Brinje, ovaj program će se od iduće godine provoditi i na području brinjske općine.

Temeljni cilj programa „Pomoć djeci s teškoćama i podrška življenju u vlastitom domu“ je povećati sposobnost djece s teškoćama u razvoju za aktivnije i kompetentnije sudjelovanje u procesu socijalne integracije kroz organizirani program edukacijsko-rehabilitacijske i logopedske podrške. Ovaj program predstavlja odgovor na potrebe poboljšanja jezično-govornih i slušnih sposobnosti djece s teškoćama u razvoju, a u sklopu programa provodit će se logopedska dijagnostika i terapija djece s teškoćama (poticanje govorno-jezičnog razvoja, poboljšanje slušnog procesiranja, razvijanje vještina čitanja, pisanja i računanja) te stručna pomoć i podrška roditeljima djece s teškoćama u razvoju za kontinuirani rad izvan terapijskih seansi, odnosno kod kuće. Djeca s teškoćama pod utjecajem programa ublažit će ili otkloniti komunikacijske probleme u vrtiću i školi, postići će veću razinu školske kompetencije, socijalnog prihvaćanja, regulacije ponašanja i općeg samopoimanja te veću razinu socijalne uključenosti.

Oglas

U osnovnoj školi u Brinju je 07. prosinca 2013. godine provedeno testiranje na koji su pristupila djeca sa procijenjenim potrebama stručne terapije vrtićke, predškolske i školske dobi te će od mjeseca siječnja iduće godine jednu subotu u mjesecu (prema dogovoru) u Brinje dolaziti logopedica i rehabilitator ili 2 logopedice kako bi provodili logopedsku i edukacijsko –rehabilitacijsku terapiju. Svi zainteresirani  roditelji koji nisu bili upoznati sa terminom testiranja mogu se javiti ravnateljici Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Ružici Perković na broj telefona 053/700-857.Djeca koja nisu bila u mogućnosti pristupiti testiranju 07. prosinca 2013.godine, imat će tu mogućnost  18. siječnja 2014. godine

AŠ/LO

Fotografija0406