Drugi veljače se obilježava kao Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa kako bi se podigla svijest o važnosti očuvanja i održivog korištenja močvara. Cilj kampanje 2022. godine je pokrenuti i usmjeriti ulaganja i aktivnosti za spašavanje svjetskih močvara od nestanka. Močvare i močvarna staništa predstavljaju bogati biološki ekosustav.

U Novalji na otoku Pagu obilježili su taj dan pod motom “Lokve i njihova kulturno-povijesna i biološko-krajobrazna vrijednost”. Predavanje na tu temu održao je Alen Čikada iz KAL-a, Udruge za zaštitu i obnovu krških lokvi. Lokve s kojima obiluje otok Pag nisu močvare, ali ipak predstavljaju močvarna staništa. Lokve su u najvećoj mjeri antropogene tvorevine i jedne su od rijetkih čovjekovih intervencija u prirodi gdje je čovjek svojim djelovanjem povećao njihovu biološku raznolikost. Lokve ujedno predstavljaju najstariji oblik akumuliranja vode. Veće lokve na području Novalje su lokva Svetojašnica, lokva u Škuncinim stanima, lokva u Vidasovim stanima, ali i mnoge druge manje lokve.

L.P./L.O.