U ovo doba godine lovci su pomalo „objesili puške o klin“. Ali to ne znači da im nedostaje aktivnosti po lovištima. Potvrdio nam je to i tajnik Lovačkog saveza Ličko-senjske županije Mile Ugarković.

-Pravim lovcima nikada nije dosadno jer kada nema lova, u tijeku su brojne aktivnosti po lovištima. Po lovačkim kalendarima u ovo vrijeme se uređuju lovišta, a to u praksi znači uređenje hranilišta, solišta, prebrojavanje divljači, treba popraviti visoke čeke, obraditi poljoprivredne površine gdje će se sijati žitarice za prehranu divljači…

Iako u ovo oba godine u lovištima nema problema sa sušom mnogi će lovci očistiti poneko zapušteno pojilište ili prosjeći staze unutar lovišta. Posla uvijek im i u takvim akcijama naši lovci rado sudjeluju, potvrdio nam je Mile Ugarković.

Na ovaj se način u praksi dokazuje staro lovačko pravilo: koliko skrbiš o divljači i lovištima, tako ćeš i loviti!

L. O.