Među sadržajima vezanim uz zdravstvenu zaštitu mještana Općina Lovinac pokrenula je akciju za modernizacijom i boljom opremljenošću zubne ambulante. U tu svrhu je načelnik Općine Lovinac Ivan Miletić preko HEP-a priskrbio donaciju od 200 tisuća kuna, dok će razliku do punog iznosa troškova opreme snositi Općina Lovinac.

Svečano otvorenje nove zubne ambulante najavljeno je za petak, 8. studenoga kada će od 13 sati ambulanta biti stavljena u upotrebu. Prema najavama Ministarstva zdravstva očekuje se da će činu otvanja zubne ambulante nazočiti najviši predstavnici ovoga Ministarstva.

M. S.