Lovinac kao „lički fenix“ izrastao iz pepela i stremi novom demografskom uzletu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u suradnju s jedinicama lokalne i područne samouprave prikupilo i objedinilo podatke o mjerama i aktivnostima koje općine, gradovi i županije provode u 2020. godini, a odnose se na mjere kako bi se potakla demografska obnova.

Te mjere obuhvaćaju naknade za novorođenčad,  druge potpore vezane uz začeće, trudnoću, novorođenčad i majčinstvo, zatim sufinanciranje troškova u području zdravstva, vrtića, način organizacije upisa u vrtić i rada vrtića, sufinanciranje školskih udžbenika, školske prehrane, prijevoza učenika, sufinanciranje smještaja u učeničke domove, stipendije… 

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na ovom je popisu Općina Lovinac istaknuta je kao primjer dobre prakse demografske mjere naknada za novorođenčad. U iznosu od 60 tisuća kuna za prvo dijete izdavaja se Općina Sali, a potom Pašman i Vrsi sa 12 tisuća kuna. Općine Stara Gradiška, Lovinac, Zadvarje i Milna za svako prvo dijete izdvajaju po 10 tisuća kuna.

U razgovoru s načelnikom Općine Lovinac Ivanom Miletićem doznajemo drugi niz mjera koje je ova Općina poduzela kako bi se stimulirala demografska obnova.

-Vršimo znatno sufinanciranje troškova u području zdravstva. Tako je naša Općina lani financirala kupnju opreme za ambulantu dentalne medicine koja je koncem 2019. krenula sa radom. Snizili smo cijene koje roditelji plaćaju u dječjem vrtiću pa je taj iznos za prvo dijete 400 kuna, drugo dijete 200, dok je vrtić za svako treće dijete besplatan.

Naš Dječji vrtić „Mali medo“ trenutno nema predviđen program rada za jasličku skupinu pa stoga Općina Lovinac sufinancira smještaj djece do tri godine u dječjem vrtiću u obližnjem Gračacu. Uveli smo redovno sufinanciranje školskih udžbenika, školske prehrane, pri čemu Općina financira školsku prehranu za svu djecu u osnovnoj školi Lovinac koja ne ostvaruju uvjet sufinanciranja po drugim osnovama. Sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola koji putuju u srednje škole u Gospiću i Gračacu. Također se vrši sufinanciranje smještaja učenika u učeničke domove srednjih škola koji su smješteni u đačkim domovima za školsku godinu 2019./2020. Pravo podnošenja zahtjeva imali su svi učenici srednjih škola smješteni u đačkim domovima s prebivalištem na području Općine Lovinac najmanje godinu dana. Naša pomoć pri tome iznosi 400 kuna mjesečno po učeniku.

Naše poticajne mjere nisu zaobišle niti studente. Općina isplaćuje subvencije redovnim i izvanrednim studentima za akademsku godinu 2019./2020. Pravo podnošenja zahtjeva imali su svi redovni i izvanredni studenti s prebivalištem na području Općine Lovinac najmanje godinu dana. Mjesečna pomoć za redovite studente iznosi 600, a za izvanredne 450 kuna. Za našu djecu sufinanciramo i  školu klavira, a neizostavno nabavljamo božićne paketiće za svu djecu vrtićkog i školskog uzrasta. Sve ove mjere se u dogledno vrijeme mogu samo poboljšati, vjerujem za sve veći broj žitelja ovog dijela Like, uvjeren je načelnik Ivan Miletić

Dječji vrtić „Mali medo“ sada pohađa 23 djece, Osnovnu školu Lovinac 40-ak učenika. Koliko god se to činilo malo treba imati u vidu kako je riječ o području koje je tijekom Domovinskog rata spaljeno do temelja, a čiji su žitelji nakon  neravnopravne borbe spas pred okupatorima potražili u legendarnom Lovinačkom zbjegu preko Velebita.

L.O.