Kako smo već javljali i objavljivali ovih dana stižu nam odgovori predstavnika jedinica lokalne samouprave vezani uz godinu na izmaku. Danas objavljujemo razmišljanja načelnika Općine Lovinac Ivana Miletića.

-Kakvom biste ocijenili 2020. godinu kao načelnik Općine Lovinac?

-Kao načelnik Općine Lovinac 2020. godinu ocjenjujem dobrom. Tijekom ove godine otpočeli smo nekoliko značajnih projekata od kojih bi svakako izdvojio početak gradnje novog vatrogasnog doma čiju smo izgradnju započeli tijekom ožujka ove godine, usprkos činjenici da je i Republiku Hrvatsku već bila zahvatila epidemija koronavirusa. U tako otežanim prilikama gradnju našeg doma priveli smo kraju tako da nas tijekom proljeća 2021. godine čeka dovršetak gradnje koji se odnosi na dovršetak unutarnjeg uređenja i dovršetak uređenja okoliša čime ćemo kad se radovi u cijelosti dovrše spremnost i učinkovitost našeg DVD-a podignuti na znatno višu razinu u odnosu na sadašnje stanje.

Isto tako moram istaknuti početak gradnje nove vodovodne mreže za naselje Vranik za koje smo tijekom ove godine uz sufinanciranje Hrvatskih voda izgradili prvu dionicu u dužini od 2,2 kilometra, dok tijekom proljeća sljedeće godine u suradnji s Hrvatskim vodama planiramo nastaviti gradnju toga vodovoda, čime će cijelo naselje dobiti novu vodovodnu mrežu i pitku vodu. Isto tako tijekom ove godine otpočeli smo izradu projektne dokumentacije za novu dionicu vodovodne mreže, odnosno glavnog voda od naselja Lovinac u pravcu Vranika čijem se dovršetku uskoro nadamo tako da je izgledno da bi tijekom 2021. godine odnosno po okončanoj izradi projektne dokumentacije i ishodovanju građevinske dozvole počeli graditi i tu dionicu s koje bi onda u budućnosti granali lokalne vodove u zaseoke Polje, Piplica, Parčići, Sekulići, Račići i druge.

Tijekom ove godine dovršili smo projektnu dokumentaciju i ishodovali pravomoćnu građevinsku dozvolu za gradnju sportske dvorane koju Lovinac nije nikad imao, a čiju bi gradnju prijavili na neki od prvih Javnih poziva na koji će biti moguće prijaviti gradnju takvog objekta. Izgradnjom sportske dvorane u Lovincu bi omogućili prije svega djeci naše škole, ali i sportskim udrugama i mladima adekvatan prostor za provedbu sportskih i drugih aktivnosti čija provedba zahtjeva veći prostor kakvoga do sada nismo imali. Tijekom ove godine priveli smo kraju i proceduru oko prijave na Natječaj za tip operacije 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture kroz koje smo osigurali stopostotno financiranje za prve tri poučne staze i to staze na brda Resnik i Medvidovaču te za stazu uz rijeku Ričicu. Kako je svrha ovog natječaja dodjela sredstava projektima koji će omogućiti bolju dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma odnosno drugih prirodnih prostora a koje se očituje kroz izgradnju poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa i dr. tijekom ove godine prijavili smo i još nekoliko novih staza čime ćemo svakako pridonijeti značajno boljoj funkciji naših prirodnih ljepota u javne svrhe, što će se prvenstveno osjetiti kroz bolju turističku ponudu na prostoru naše općine.

Tijekom ove godine nastavili smo i s uređenjem i modernizacijom naših općinskih cesta te smo tako metodom hladnog asfaltiranja modernizirali nekoliko dionica općinskih cesta u ukupnoj dužini od 1,69 km, dok smo veći broj naših nerazvrstanih neasfaltiranih cesta popravili ravnanjem i nasipavanjem kamenim agregatom, čime smo mještanima naših naselja omogućili lakši i brži pristup njihovim kućama.

-Koji projekt (ili projekte)biste izdvojili kao krucijalne, neophodne za razvoj Lovinca?

-Kao krucijalan projekt neophodan za razvoj Lovinca istakao bi početak aktivnosti usmjerenih u pravcu pokretanja naše Poduzetničke zone zbog čega smo tijekom ove godine otpočeli razgovore u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja kako bi se što bolje pripremili u pravcu donošenja potrebnih odluka te pokretanju izrade projektne i druge dokumentacije koja će prethoditi početku gradnje infrastrukture odnosno same Poduzetničke zone. U tom smo pravcu otpočeli razgovore i s HEP-om, a vezano za moguću izgradnju solarnog parka čime bi naša lokalna zajednica ostvarila brojne koristi od moguće izgradnje sunčane elektrane u kojem pravcu također poduzimamo prve korake kako bi tijekom narednih godina paralelno s izgradnjom Poduzetničke zone u suradnji s HEP-om realizirali i taj projekt.

-Osim COVID-19, što je bila najveća zapreka u realizaciji provedbe nekih projekata?

-Uz COVID-19 najveća zapreka u realizaciji provedbe nekih projekata su svakako nedovoljna financijska sredstva s kojima Općina raspolaže, međutim nastojimo pratiti sve Javne pozive naših ministarstava kroz koje osiguravamo određena sredstva koja koristimo za infrastrukturne i druge projekte koja često ne budu dovoljna, međutim svakako pridonose laganom razvoju naše Općine.

-Na čemu ćete kao jedinica lokalne samouprave ustrajati pri realizaciji u narednom razdoblju?

-Tijekom mandata ove Općinske uprave u Lovincu smo otvorili Dječji vrtić i zubnu ambulantu, s čime smo našim građanima osigurali dvije važne službe, tj. djelatnosti kojih do sada u Lovincu nije bilo. U narednom ćemo periodu ustrajati na uspostavi i oživljavanju i nekih drugih službi i djelatnosti koje trenutno nedostaju kako bi našim građanima omogućili bolje životne prilike na prostoru Općine. Uz to ćemo naravno u narednom periodu ustrajati na ranije spomenutoj Poduzetničkoj zoni za koju imamo iskazan interes nekoliko gospodarskih subjekata, a što je jamstvo otvaranja novih radnih mjesta.

-Jesu li građani u dovoljnoj mjeri prepoznali Vaš rad i tima koji predvodite, kako će se sve to odraziti na lokalnim izborima?

-Tijekom ovog mandata usmjerili smo se na nekoliko značajnih zacrtanih projekata od kojih nismo odustajali i koje smo dovršili ili su pred dovršetkom a u službi su svih naših građana. Pripremamo i započinjemo i nove projekte koji će također biti na službi naših građana odnosno naše šire zajednice. Vjerujemo da su naši građani to i prepoznali, a konačan sud o tomu ćemo vidjeti na skorim lokalnim izborima.

M. S.