ravnatelj ŽUC-a mr.sc. Luka Matijević

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije osnovana je Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 1997. Godine, a na čijem je čelu mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing. Djeluje na području Ličko-senjske županije, na način da upravlja, gradi i održava javne ceste u ukupnoj dužini od 1.158 km, od čega 500 km spada u županijske ceste, a 658 km u lokalne ceste.
-U djelokrugu našeg rada brojni su poslovi, od poslova provedbe postupka projektiranja, građenja i rekonstrukcije cesta, izrada parcelacijskih elaborata, procjene i otkupa zemljišta, ishodovanja lokacijskih i građevinskih dozvola, uknjižba cesta …, tako da naš posao nije vezan, kako mnogi zamišljaju, samo na redovitu zimsku službu i krpanje cesta. Osnovni izvor prihoda ŽUC-a je od naknade koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, kojih je u našoj županiji u 2014. godini bilo 19.156,  i od čega smo imali prihod od 12.5 milijuna kuna. Naš najznačajniji godišnji prihod je od Hrvatskih cesta u iznosu od 21 milijun kuna, čiji najveći dio utrošimo na zimsku službu i ljetno održavanje cesta, a oko 3 do 4 milijuna kuna ostaje nam za izvanredno održavanje, te oko 500 tisuća kn ide za građenje i rekonstrukciju. Treba reći da nam je prije raspoređivan iznos od 31 milijun kuna, no sada dobivamo 10 milijuna kuna manje  jer su Hrvatske ceste prepolovile financijska sredstva koja su namijenjena sufinanciranju ŽUC-eva u državi sa 240 na 120 milijuna kuna, a u tom smanjenju smanjili su se i nama ukupni prihodi za cca. 25 posto. Najviše sredstava su izgubile upravo one županije koje imaju veliku cestovnu mrežu i manji broj stanovnika, s manjim brojem registriranih vozila, a upravo te županije imaju veliku potrebu za održavanjem, kako redovitim tako i izvanrednim ili investicijskim – kazao je ravnatelj Luka Matijević.
Mnogi često mijenjaju ŽUC i Lika ceste, tako da nam je ravnatelj  Matijević pojasnio kako su Lika ceste u stvari specijalizirana tvrtka koja provodi radove redovnog održavanja cesta povjerene im temeljem četverogodišnjeg ugovora od ŽUC-a i Hrvatskih cesta. U ŽUC-u Ličko-senjske zaposleno je devet djelatnika jer se radi o upravljačkom tijelu, dok su Lika-ceste posebno trgovačko društvo, sa svom potrebnom organizacijom i operativom sa čak 200 djelatnika.
-Najzahtjevniji dio naše cestovne mreže je definitivno Velebit, odnosno Velebitske ceste. One su zahtjevne, pogotovo zimi, a i zbog toga jer su ceste građene u usjecima, sa potpornim zidovima, tako da kad dođe do nekakve štete potrebna je velika sanacija i značajna financijska sredstva. Dosta je zahtjevna cestovna mreža oko Otočca i Kosinja zbog promjena klimatskih prilika i zbog sve većih poplava na tim cestama. Plitvički dio karakterizira dosta vlage, više padalina od prosjeka, Zavižan ekstremni snjegovi, područje Senja i Krivog puta zimi uz snijeg i snažne vjetrove, itd… Općenito gledajući, sva je naša cestovna mreža klimatski i reljefno, specifična i posebna. Razgovarajući s ljudima na terenu često dobivamo potvrdu da je ŽUC u posljednjih 10 – 15 godina napravila jako puno posla, obnovila puno cesta na županijskim i lokalnim cestama koja povezuju sela i veća naselja. Uspjeli smo praktično u svim selima obnoviti ceste, proširiti ih na mjestima gdje smo mogli i gdje je to potrebno,  asfaltiranjem smo drastično smanjili makadamski dio cesta, a u okviru naseljenih mjesta i gradskih urbanih zona podignuli smo ulični profil cesta gdje smo sa jedinicama lokalne samouprave uspjeli dogovoriti da oni isfinanciraju kanalizaciju i površinsku odvodnju, a mi smo rješavali obnovu kolnika. Sadašnje stanje je pogoršano i teško se osigurava potrebni minimum održavanja cesta. U poboljšanju uvjeta rada ŽUC-eva imamo potporu zajednice Županija i zajednice Gradova RH. Nama je najvažnije da se unutar Hrvatskih cesta odnosno Ministarstva prepozna problematika županijskih i lokalnih cesta, konkretno da raspored sredstava za sufinanciranje po ŽUC-evima rade ljudi koji će stručno na temelju stvarnog stanja, propisanih standarda, stručnih kriterija i mjerila propisanih Zakonom o cestama, rasporediti ta sredstva. Mi iz ličko-senjskog ŽUC-a vjerujemo da bi tada imali standard održavanja i razinu upravljanja koja bi omogućila i dodatna ulaganja u rekonstrukciju i građenje sekundarne mreže javnih cesta čime bi povećali sigurnost prometa na cestama, kao i pretpostavke za daljnji gospodarski i društveni razvitak- kazao je Matijević.
Zanimljiv je podatak da iz godine u godinu u Županiji Ličko senjskoj raste broj registriranih vozila. Tako je krajem 2014. godine u županiji bilo registriranih 16.012 osobnih vozila, 1.911 teretnih automobila, 720 radnih vozila, priključnih vozila i lakih prikolica, 437 motocikla te 76 autobusa, što je ukupno gledano za 2,5% više u odnosu na 2013. godinu.

D.Prša