„Škola u šumi, šuma u školi“ naziv je projekta kojega godinama provode Hrvatske šume d.o.o.s ciljem upoznavanja djece s važnostima koju šume imaju za život ljudi. Učenici prvih razreda osnovne škole „dr. Jure Turić“  iz Gospića posjetili su danas park-šumu Jasikovac. Osamdesetak prvašića su na ulazu dočekali predstavnici Uprave šuma Gospić  predvođeni Mandicom Dasović, voditeljicom odjela za ekologiju koji su ih upoznali  sa značenjem i važnosti šume za život čovjeka, njenom florom i faunom. Podijeljeni u četiri skupine klinci su kroz igru i šetnju šumom proveli nekoliko sati krstareći stazama šume Jasikovac.

Pri tome su naučili imena osnovnih biljnih sastojina, od stabala preko grmlja do procvalih jagoda i ostalog cvijeća. Strpljivi domaćini odgovarali su na stotine dječjih pitanja, posebice vezanih uz faunu i općenito životinjske vrste koje obitavaju u Jasikovcu. Među dječacima odmah se našlo njih desetak koji su izjavili kako će biti šumari kada narastu, pri čemu će čuvati šume. Djevojčice su bile konkretnije  pri željama da sade nova stabla:

-Da ptice imaju gdje spavati!

L.O.