Oblježavanju Dana grada Senja priključili su se njegovi najmlađi građani. U Dječjem vrtiću „Travica“  u periodu od 19.- 23. travnja djeca su prigodnim  aktivnostima,  stihovima, likovnim izražavanjem raznim likovnim tehnikama, pjesmom, pokretima uz muziku, posjetom Tvrđavi Nehaj i šetnjama Gradom obilježili su Dan voljenoga grada.

Na inicijativu NP Sjeverni Velebit djeca Dječjeg  vrtića „Travica“  i djeca kraćeg programa predškole u Krasnu uključila su se  likovnim radovima  u obilježavanje Dana planeta zemlje. Radovi će biti izloženi u Kući Velebita  u Krasnu.

L.O.