PERUŠIĆ – Urbanistički zavod Grada Zagreba izradio je nove detalje Urbanističkog plana Općine Perušić vezane uz uređenje Zone sporta i rekreacije Malo polje. Stručni suradnici Zavoda Ivan Kapović i Nina Kelava predstavili su rješenja koja se tiču turističkog razvoja tog dijela prostora Općine. U ime Općine Perušić izlaganje je pratio voditelj odsjeka za gospodarstvo Ivica Bašić, zatim ravnateljica Pećinskog parka „Grabovača“ Katarina Milković i pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo Ličko-senjske županije Katica Prpić. PP „Grabovača“ se kao sve popularnija turistička destinacija koncepcijski „naslanja“ na jučer prezentirane planove, s čime bi se trebao zaokružiti važniji dio turističke ponude Općine Perušić. Govoreći o zoni Malo polje Ivan Kapović je kao jedan od autora tog dijela Urbanističkog plana pojasnio detalje zahvata u prostoru.
-Osnova za izradu planova ove zone vezana je uz Prostorni plan Općine Perušić. Sada smo obuhvatili dio terena prema rijeci Lici, pa smo zaokružili ovu cjelinu povezujući sve ovo uz jednu od glavnih atrakcija, tj. rijeku Liku. Na tom je prostoru predviđena rekreacijsko-sportska zona koja će imati oko jedan hektar površine za uređenje kampa i ostalih sadržaja, poput sanitarnog čvora, ugostiteljskih objekata i svih pratećih sadržaja vezanih uz rekreaciju. Prema Prostornom planu sve ovo valja planirati na način da se značajno ne bi poremeti prirodno obilježje Malog polja, kazao je Kapović. Iako je ova prezentacija najavljivana danima prije, na njoj se nije pojavio nitko od građana, a izostali su i članovi Općinskog vijeća.

M. S.