Josipa Skendžić , majka bivšeg v.d.dekana Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću Aleksandra Skendžića kazneno je prijavljena zbog prijetnji dekanici Veleučilišta Nikola Tesla Vlatki Ružić i još nekim osobama zaposlenim na Veleučilištu, piše portal Indirektno.

Mama bivšeg v.d. dekana prijetnju je poslala na facebook profil portala inDirektno i to na dan kada je u nadzor rada bivšeg v.d. dekana – njenog sina -došlo povjerenstvo iz Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta radi utvrđivanja niza nepravilnosti i nezakonitosti u radu za vrijeme dok je Aleksandar Skendžić obnašao funkciju v.d.dekana.

Budući da su se prijetnje odnosile na zaposlenike Veleučilišta koji imaju obitelji u kojima ima i malodobne djece, dekanica Ružić i još jedna zaposlenica kojoj je Skendžić prijetila podigle su kaznenu prijavu zbog straha za vlastiti život i sigurnosti članova obitelji.

L.O./Indirektno