Manje nezaposlenih u Ličko-senjskoj županiji

Hrvatski zavod za zapošljavanje-Područni ured Gospić prema podacima iz studenoga 2017. godine imao je u evidenciji 2481 nezaposlenu osobu, što je za 528 priijavljenih manje u odnosu na 2016. godinu, ili 17,5 posto. Podaci se odnose na sve ispostave u Ličko-senjskoj županiji. U izradi je cjeloviti bilten ovog Područnog ureda za prosinac 2017.
Od 2003. godine HZZ provodi projekte financirane od strane Europske unije, a u cilju jačanja zapošljavanja, zadovoljenja potreba tržišta rada i praćenja promjena na tržištu rada. Kroz programe CARDS i Phare, Hrvatska je imala priliku koristiti europska sredstva za jačanje sudjelovanja u procesu stabilizacije i pridruživanja, izgradnju institucija radi učinkovitog funkcioniranja unutar EU, te promoviranje ekonomske i socijalne kohezije. Instrument Pretpristupne Pomoći (IPA)zamijenio je spomenute programe u razdoblju 2007-2013, sa svrhom pomoći zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju sa pravnom stečevinom EU.

ZZG/L. O.

Nastavak ispod oglasa