-
-

Gospić – Policijska uprava ličko-senjska priredila je redovnu tiskovnu konferenciju, s osvrtom na stanje sigurnosti u prvom polugodištu ove godine. Načelnik PU Ante Podnar ustvrdio je kako je u prvih šest mjeseci zabilježen rast ukupno kaznenih djela na području policijske uprave, no također je prijavljeno i više počinitelja.

– Za stanje kriminaliteta, istaknuo bih da je u 6 mjeseci ove godine zabilježen rast ukupno evidentiranih kaznenih djela na području policijske uprave, no također je prijavljeno i više počinitelja. S obzirom na strukturu kaznenih djela i dalje su najzastupljenija kaznena djela imovinskog karaktera, kao što su krađe i teške krađe, kazao je Podnar.

Tijekom  prvog polugodišta 2014. godine na području PU ličko-senjske evidentirano je ukupno 391 kazneno djelo, što u odnosu na isti period 2013. (366) predstavlja povećanje  za 25 kaznenih djela, odnosno 6,8%.

Postotak ukupne razriješenosti kaznenih djela  tijekom prvog polugodišta 2014. godine iznosi 56,8%, dok je  u istom periodu 2013.  ona iznosila 55,7%.

Naknadna otkrivačka djelatnost tijekom prvog polugodišta 2014. godine je 50,9%, dok je u istom periodu 2013. godine ona iznosila 46%.  Iz navedenih podataka proizlazi da je zabilježeno povećanje broja kaznenih djela tijekom  prvog polugodišta 2014. godine u odnosu na isti period 2013. godine, a poglavito je povećanje  uočljivo kod kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta  i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji.

Kaznena djela gospodarskog kriminaliteta u povećanju su u odnosu na isti period 2013. godine za 114,3% (2014-45, 2013-21). U toj liniji kriminaliteta najbrojnije je kazneno djelo „Zlouporaba položaja i ovlasti“, opisano u čl. 291. KZ-a, ukupno 14 kaznenih djela.Razlog povećanja kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta je zadiranje u tamnu brojku tog oblika kriminaliteta, te veći broj obrada vezanih za koruptivna kaznena djela u javnim poduzećima, te jedinicama lokalne uprave i samouprave.

U prvom polugodištu 2014. godine na području PU ličko-senjske evidentirano je ukupno 327 prometnih nesreća (2013.g., 357) što je u odnosu na prvo polugodište 2013.g. smanjenje za 30 PN ili 8,40 %.

U vremenskom periodu od 01.01. do 30.06.2014. godine na području PU ličko-senjske evidentirano je ukupno 225 prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. U istom razdoblju 2013. godine je evidentirano ukupno 234  prekršaja iz citiranog Zakona, što predstavlja smanjenje za 9 prekršaja ili 3,85 %.

Kao jednu od značajnijih novosti, o čemu su mediji već informirali jest i uspostavljanje privremene ispostave prometne policije u prostorijama HAC-a u Perušiću s isključivom zadaćom da se promet vozila i putnika područjem županije Ličko-senjske u dužini od 120 kilometara odvija sigurno i nesmetano. 

L.O./PU