Maturanti Gimnazije Gospić na maturalno putovanje putuju u Grčku

Na jučerašnjem sastanku roditelja maturanata Gimnazije Gospić razgovaralo se o izboru turističke agencije koja će maturante povesti na maturalno putovanje u kolovozu 2018. Od 36 nazočnih roditelja svi su glasali za ponudu Turističke agencije „Alga“ iz Zagreba jer su ponudili povoljniju cijenu od   3 500 kuna po učeniku. Tako će „Alga“ na ljeto put Grčke povesti 53 maturanta koji će na putovanju provesti 8 dana. Pri tome će obići mnoge kulturno-povijesne spomenike, uživati u vožnji brodom i svakako se dobro zabaviti. Na javni natječaj Gimnazije Gospić ponude su dale ukupno dvije turističke agencije, obje sa sjedištem u Zagrebu.

M.S.