Milan Uzelac: “Tabla Hrvatska Udbina neće biti uklonjena”

Na adresu portala stiglo je propćenje zamjenika načelnika Općine Udbina na netočne navode Maria Adrineka objavljene na portalu Lika online 21.09.2013.. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Vezano za izjavu Maria Adrinek  na portalu Lika Online  od 21.09.2013. godine u svezi uklanjanja ploče na ulasku u naselje Udbina sa natpisom Hrvatska Udbina dajemo slijedeće priopćenje:

G. Mario Adrinek navodi u članku vezano za navedenu ploču da je istu prema spisima s Općinskog vijeća, „tamošnja vlast“ planirala ukloniti. Citirani navod je neistiniti. Općinsko vijeće kao i općinski načelnik nisu donijeli nikakvu odluku o uklanjanju navedene ploče. Točno je da je na 20. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 21.03.2013. godine, raspravljano o ploči, kada je vijećnik SDP-a postavio pitanje vezano za istu i natpisa na njoj, navodeći da mu ne smeta ploča kao ni natpis Hrvatska Udbina nego da se onda svagdje naziv naselja usuglasi. Stajalište svih vijećnika, kao i Općine, je da se ploča za sada neće uklanjati. Rečeno je da kada se bude išlo u preuređenje tog prostora da će ploča zbog dotrajalosti biti zamijenjena nekim drugim simbolom Općine, pri tome misleći na novu ploču istoga sadržaja sa simbolom Udbine koji će biti dogovoren također na Vijeću, no za sada se ploča neće uklanjati.

Službenik zadužen za informiranje javnosti:

Milan Uzelac, dipl. ing. agr.

Komentarom se oglasio i prozvani Mario Adrinek koji nam je dostavio dio zapisnika s Općinskog vijeća Općine Udbina.
Zapisnik:
Odluka

Nastavak ispod oglasa