Milinović: Nada Marijanović kaže da se crveni. OK. Kada Nada Marijanović priča o poštenju i moralu onda se crveni cijela Lika. Odahnuo sam, sada Nada skakuće oko drugih

0

Na adresu portala Lika online stigao je odgovor župana Darka Milinovića na priopćenje predsjednice Županijske skupštine Nade Marijanović. Objavljujemo ga u cijelosti.

U cijelom tekstu Nada Marijanović  spominje naš i vaš HDZ. Njezin je valjda onaj koji bi trebao slušati njezine naputke, a ovaj drugi valjda onaj koji razmišlja svojom glavom. Nada Marijanović ne govori istinu gotovo u cijelom tekstu, ali izdvojiti ću samo dio.

Ima svoj ured, isti onaj koji sam ja imao kao predsjednik Skupštine i ima pravo korištenja automobila kada joj god zatreba, a to je pravo već konzumirala. Što se tiče njezine konstatacije da sam izdao županiju, to može priupitati svog  oca s kojim sam bio spreman zajedno položiti život na oltar Hrvatske domovine. Što se tiče gospodarskog foruma, da podsjetim i on je održan u manjem obimu u sklopu manifestacije Jeseni u Lici s naglaskom na korištenje EU fondova za realizaciju investicija, ali preda mnom je gotovo tri godine mandata za obećanja koja sam dao. Kada Nada Marijanović priča o poštenju i moralu kaže da se zacrvenila  zbog autobusa, a točno je da se ja nisam crvenio jer sam išao s ljudima koji razmišljaju svojom glavom za razliku od Nade Marijanović . Kada Nada Marijanović kaže da se zacrvenila zbog toga mogu reći da kad Nada Marijanović govori o poštenju i moralu onda se svi u Lici zacrvene.

Drago mi je da takve osobe više ne skakuću oko mene moleći me kao što je ona molila da postane predsjednica Skupštine, kao što me molila da bude na listi za Sabor, ili kao što me molila skakućući oko mene „jesam li dobro vodila skupštinu“ i dalje skakutajući objašnjavala kako od mene puno može naučiti, a o privatnim njezinim molbama skakutajući oko mene neću govoriti. Sada Nada Marijanović skakuće oko drugih, a meni se neće javiti na mobitel što je stvar kućnog odgoja. Uvjeren sam da se Nada Marijanović ponovno crveni, ali ovoga puta ne zbog mene već zbog sebe. 

 

Župan

Mr.Darko Milinović, dr.med.