Gospođo Renata Hodak, istina je da se s Vama nisam konzultirao oko određenih kadrovskih rješenja u Otočcu, a tiču se županijskih ustanova. Moram se zahvaliti zbog kako Vi kažete moralne obveze koju imate prema građanima Grada Otočca, kao što je imam i ja. Zanimljivo je kako u proteklih godinu i pet mjeseci niste imali takvu moralnu obvezu jer sva imenovanja koja su vezana za Otočac, a tiču se Ličko-senjske županije je provodio gosp.Šutić.

Neću dozvoliti šikaniranja, ali ni tolerirati dvomjesečni izostanak s posla

Tome kao što sam i najavio  stati ću na kraj i neću više dozvoliti da se šikaniraju ljudi, a da im se govori da je to naredio dr.Milinović. Kada ste već toliko moralni onda moram obavijestiti prije svega građane Otočca  da se niste od početka kolovoza do današnjeg dana pojavili na poslu. Zvao sam Vas u nekoliko navrata pa i danas na radni sastanak što ste odbili. Neka građani Grada Otočca budu upoznati i sa tim odnosom. Nedopustivo je da se zbog zamjenice župana zadnjih dva mjeseca ne isplaćuju putni troškovi, dnevnice i na taj način blokira tekuće poslovanje. Napominjem da sam uvijek stajao u Vašu zaštitu pa i kada me je gosp.Šutić prije  otprilike mjesec dana nazvao i rekao da koristite službeni automobil i u privatne svrhe. Naime, sreo Vas je na putu za Plitvice, gdje mi je rekao da imate privatnu kuću ili stan i osobno Vas je nazvao provjeravajući kuda idete u tom trenutku misleći da ste stranački angažirani protiv njega. I tada sam stao na Vašu stranu rekavši da Vi imate pravo koristiti službeni automobil 24 sata dnevno, možda sam pogriješio braneći Vas.

Za razliku od vas ja sam suočen s izrazito pozitivnim reakcijama građana i članova HDZ-a

Kako ste napomenuli da ste suočeni sa negativnom reakcijom građana i članova  HDZ –a , ja upravo doživljavam suprotno. Suočen sam sa pozitivnom reakcijom građana i članova HDZ –a dajući im za pravo da prekinem samovolju jednog čovjeka koji se često pozivao na mene. Zbog tih mojih propusta ispričao sam se građanima i članovima HDZ – a  Grada Otočca što činim i sad. Vrlo jasno želim odgovornost i nikada i nikome neću dozvoliti da zbog svojih interesa zlorabi moje ime. Dakle, nisam se konzultirao jer je taj dio poslova u mojoj nadležnosti, a Vi se gotovo dva mjeseca ne pojavljujete na radnom mjestu. To ne znači da se ne konzultiram sa ostalim uglednim članovima HDZ – a  i uglednim građanima Grada Otočca, Gradonačelnikom i svim ostalim. Napominjem da sam Vas zvao danas na radni sastanak na kojem ste niste pojavili. Pozvao sam Vas i sutra na radni sastanak i sa nestrpljenjem očekujem hoće li Vam proraditi moral i nakon gotovo dva mjeseca pojaviti se na radnom mjestu. Ukoliko se takav odnos prema Županiji nastavi, biti ću prisiljen razriješiti Vas svih obveza i zaduženja kao Zamjenice župana Ličko-senjske županije. Pozdravite svoga tutora koji je do jučer bio izričito protiv Vas.

S poštovanjem,

       mr.Darko Milinović,dr.med.