Mine zaostale nakon Domovinskog rata još prijete

0

Pirotehničari tvrtke za razminiranje „MKA-DEMING“ d.o.o. iz Čakovca, ovih dana na visokim temperaturama obavljaju  razminiranje terena na području Poduma, periferija grada Otočca.

U 2009. godini sredstvima državnog proračuna uklonjena je minska opasnost s preko 1,6 km2 poljoprivrednih površina na području Poljica (prostor južno od spojne ceste Grada Gospića na autocestu Zagreb-Split i rijeke Jadove) i na području sjeveroistočno od gospićke željezničke stanice u Gradu Gospiću, kao i u naselju Glavace u Gradu Otočcu.

Oglas

Sredstvima Zajma i Kneževine Monako razminirano je gotovo 0,3 km2 površina unutar Parka prirode Velebit u Gradu Gospiću i Općini Lovinac. Hrvatske šume d.o.o su financirale razminiravnje preko 0,5 km2 prioritetnih šumskih područja i prometnica u gospodarskim jedinicama Velika Plješivica– Drenovača u Općini Donji Lapac i Medačke borove kulture i Medačke staze u Gradu Gospiću.

Za razminirat u Ličko-senjskoj ostalo je još 13,5 km2.

Felix