Ministar pravosuđa u Vladi Republike Hrvatske Dražen Bošnjaković posjetio je danas grad Senj u sklopu posjeta pravosudnom području Ličko-senjske županije.
U njegovoj pratnji bila je tajnica Kabineta ministra Sedina Dubravčić.
 
Tom su prilikom ministar Bošnjaković i tajnica Kabineta ministra Sedina Dubravčić s gradonačelnikom Sanjinom Rukavinom i suradnicima održali radni sastanak u povodu osnovane stalne službe u Senju Općinskog suda u Crikvenici koja je s radom otpočela 1. siječnja ove godine. Radnom sastanku nazočili su i Željko Čubrilo, v.d. predsjednika Općinskog suda u Crikvenici, voditeljica stalne službe u Senju Općinskog suda u Crikvenici Kristina Pavelić, sutkinja Ankica Šolić Selak i v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela grada Senja Mislav Bilović.
 
Grad Senj i resorno Ministarstvo potpisali su sporazum o sufinanciranju uređenja i sanacije zgrade suda u Senju u ukupnoj vrijednosti ugovora od 5.000.000,00 kn za razdoblje od 2019. do 2021. od čega će Grad Senj osigurati iznos od 2.000.000 kn, a Ministarstvo iznos od 3.000.000 kn. U Proračunu za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu Grad Senj za isto je osigurao sredstva.
 
Građani grada Senja neopravdano su bez stalne službe Suda ostali u 2014. godini. Otkada je početkom ove godine stalna služba u Senju ponovo počela s radom, građani više ne moraju putovati u Crikvenicu, Delnice i Rijeku, već sve potrebno mogu obavljati u svojem gradu.
 
Gradonačelnik Rukavina zahvalio je ministru Bošnjakoviću na pomoći i suradnji.
 
GRAD SENJ / Foto: Dinko Brozičević