Ministarstvo kulture donijelo je odluku o odobrenju programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2019. godini.

Brinju su odobreni sljedeći programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima:

Kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Brinju, prijavitelj Općina Brinje – odobreno je 30.000 kuna za nastavak radova na obnovi i sanaciji crkve;

Kapela  sv. Vida, prijavitelj Općina Brinje – odobreno je 30.000 kuna za nastavak radova na obnovi i sanaciji crkve;

Stari grad Sokolac, prijavitelj Općina Brinje – odobreno 50.000 kuna;

Ministarstvo je donijelo odluku i o programima zaštite na pokretnim kulturnim dobrima u 2019. godini te je Općini Brinje odobreno 14.500,00 kn za dovršetak restauracije oltara sv. Vida (18./19. st.) koji se nalazi u Kapeli sv. Vida.

Od programa arheološke baštine Brinju je odobreno 40.000,00 kn za arheološko istraživanje na lokalitetu Humac, oppidum Monetium – prijavitelj Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju.

Osim navedenog, odobrena su sredstva i iz područja kulturno umjetničkog amaterizma za 2019. godinu te je KUD-u Brinje odobreno 5.000,00 kn za organizaciju 4. smotre folklora „Nad Gradinom misečina sija“.

L.O./A.M.